ĐỌC HIỂU TÂM LÝ

ĐÁM ĐÔNG BẬC CAO

 • Nâng cao kỹ năng xử lý tình huống. Giúp trader vững tâm lý trước sóng gió
 • Hiểu sâu tại sao lại có sự di chuyển lặp lại của mẫu hình
 • Thay đổi cách "đoán mò" bằng phong cách "tính xác suất xảy ra"
 • Thay đổi hành vi "giao dịch đuổi theo giá" bằng "kiên nhẫn chờ giá vào kế hoạch"
 • Giúp trader phản xạ nhanh và ra một quyết định nhanh chóng dựa vào lý trí

Làm Thế Nào Để Một Trader Có Thể Phán Đoán
Xu Hướng Của Giá Trong Ngày Bằng Mô Hình


Hình Thức Tham Gia Khóa Học?
Zoom Online Trực Tuyến

VÉ TIÊU CHUẨN

Bao gồm 3 buổi học
- Sáng: 8h-10h

Ngày: 03-05/06/2024

Điều kiện đăng ký:
(thỏa mãn 1 trong 4 điều kiện)

- Tham gia OFFLINE Săn Cùng Cá Mập trong năm 2024
- Đã tham gia
Thử Thách 21 Ngày gói Premium
- Đã được cấp
Chứng chỉ Thử thách 21 Ngày

- Thành viên Nhóm tín hiệu Giao Dịch Hằng Ngày

Miễn phí

VÉ NÂNG CẤP

Bao gồm 5 buổi học
- Sáng: 8h-10h

Ngày: 03-07/06/2024


 • Được hưởng tất cả các quyền lợi của vé tiêu chuẩn mà không cần điều kiện đi kèm
 • Tham gia Zoom thêm 2 buổi học
 • Video xem lại sau khi chương trình kết thúc
 • Lập kế hoạch nâng cao
 • Tập trung phân tích các lỗi sai thường gặp
 • Hướng dẫn đi lệnh và cách xử lý khi gặp các tình huống xấu

Thông báo:

Toàn bộ doanh thu từ Vé Nâng Cấp Tiên Sanh sẽ dùng để tài trợ cho 2 dự án: Phao chắn rác Sài Gòn XanhÁo Mới Cho Em (vùng cao)

200.000 đ