ĐỌC HIỂU TÂM LÝ ĐÁM ĐÔNG BẬC CAO

Bảo Mật Thông Tin 100%

Thông tin đơn hàng

Sản phẩm bạn đang mua

Sản phẩm / khóa học
Số lượng
Giá
Đọc Hiểu Tâm Lý Đám Đông Bậc Cao1
+
200.000 

Đơn hàng của bạn

Sản phẩm Tạm tính
Đọc Hiểu Tâm Lý Đám Đông Bậc Cao  × 1 200.000 
Tạm tính 200.000 
Giao hàng
Tổng 200.000 
  • Chuyển khoản tài khoản MBBank. Điền Mã đơn hàng của bạn trong phần Nội dung thanh toán. Đơn hàng của bạn sẽ đươc xác nhận tự động.

Thông tin cá nhân của bạn sẽ được sử dụng để xử lý đơn hàng, tăng trải nghiệm sử dụng website, và cho các mục đích cụ thể khác đã được mô tả trong chính sách riêng tư của chúng tôi.

Quyền Lợi Bạn Được Nhận:

  • Nâng cao kỹ năng xử lý tình huống. Giúp trader vững tâm lý trước sóng gió
  • Tham gia Zoom 5 buổi học
  • Video xem lại sau khi chương trình kết thúc
  • Lập kế hoạch giao dịch và Thực chiến trên tài khoản Live
  • Tập trung phân tích các lỗi sai thường gặp
  • Hướng dẫn đi lệnh và cách xử lý khi gặp các tình huống xấu

Thông báo:

Toàn bộ doanh thu từ Vé Nâng Cấp Tiên Sanh sẽ dùng để tài trợ cho 2 dự án: Phao chắn rác Sài Gòn Xanh và Áo Mới Cho Em (vùng cao)

Copyright © 2024 Tiên Sanh Team, all rights reserved.