Chương Trình Áo Ấm Cho Em

Chương trình thiện nguyện đóng góp cho các em học sinh ở vùng cao Trà My – Đà Nẵng với sự đóng góp của cộng đồng Săn Cá Mập, Tiên Sanh Team và sự hỗ trợ từ sàn FxPro