Sách tuyển chọn

[ Ebook ] ĐÁNH BẠI PHỐ WALL

Với 13 năm kinh nghiệm quản lý thành công quỹ đầu tư Fidelity Magellan và lựa chọn hàng nghìn cổ phiếu, Peter Lynch đã đúc kết thành…