[ Ebook Độc Quyền ] HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐƯỜNG RSI TOÀN TẬP

Tác giả: John Hayden

Quyển sách này sẽ giúp bạn kiếm được tiền bằng cách :

  •  Tìm điểm vào lệnh và thoát lệnh tốt nhất với RSI để tối đa hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro tối đa .
  • Tìm vùng giá hồi về của trend để vào lệnh đẹp .
  • Hiểu lý thuyết chuyển động giá và điểm đảo chiều để xác định vùng rủi ro thị trường.
  • Hiểu rõ thuật ngữ “khung thời gian” và ý nghĩa thực sự đằng sau nó.
  • Phương pháp sử dụng đa khung thời gian và cách đa khung thời gian tác động tới khung thời gian giao dịch của bạn.

Đây là quyền sách độc quyền, chưa có bản sách giấy .

Hiện tại chỉ được lưu trữ dưới dạng ebook được Tiên Sanh sưu tầm và tổng hợp .

Chia sẽ đến bạn bè: